THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

Được thiết kế và sử dụng thông qua phần mềm ứng dụng trên smart phone. Điều khiển các thiết bị thông qua smart phone bằng kết nối Wifi hoặc internet qua công nghệ đám mây.